0 0
Aluminiumwarzenblech EN AW-AlMg3 (5754)
kaltgewalzt, Zustand H114
Stückpreis bei 1 m2
24,18 €
Gewicht 4,79kg / m2
Bestellung und Zuschnitt
Aluminiumwarzenblech EN AW-AlMg3 (5754)
kaltgewalzt, Zustand H114
Stückpreis bei 1 m2
77,24 €
Gewicht 6,65kg / m2
Bestellung und Zuschnitt
Aluminiumwarzenblech EN AW-AlMg3 (5754)
kaltgewalzt, Zustand H114
Stückpreis bei 1 m2
108,14 €
Gewicht 9,31kg / m2
Bestellung und Zuschnitt
Aluminiumwarzenblech EN AW-AlMg3 (5754)
kaltgewalzt, Zustand H114, Duett
Stückpreis bei 1 m2
154,48 €
Gewicht 13,30kg / m2
Bestellung und Zuschnitt
Aluminiumwarzenblech EN AW-AlMg3 (5754)
kaltgewalzt, Zustand H114
Stückpreis bei 1 m2
278,46 €
Gewicht 23,97kg / m2
Bestellung und Zuschnitt
Aluminiumwarzenblech EN AW-AlMg3 (5754)
kaltgewalzt, Zustand H114
Stückpreis bei 1 m2
289,19 €
Gewicht 24,90kg / m2
Bestellung und Zuschnitt